วิธีเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ ฉบับอ่านเข้าใจง่ายใน 5นาที

0
26070

วิธีเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ ฉบับอ่านเข้าใจง่ายใน 5นาที

ในวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยที่รูปแบบการใช้น้ำเปลี่ยนไป จากน้ำฝนธรรมชาติ มาเป็นน้ำธรรมชาติที่ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งไปตามท่อเป็นน้ำประปาสำหรับใช้ในครัวเรือนนั้น ก็เนื่องมาจากสภาวะอากาศ ตลอดจนมลภาวะที่เกิดขึ้น ทำให้น้ำธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไม่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนในอดีต หรือแม้จะผ่านขั้นตอนทำให้สะอาดแล้วก็ตาม แต่ประชาชนผู้ใช้ก็ยังไม่แน่ใจเนื่องจากกว่าน้ำที่สะอาดจะมาถึงมือผู้ใช้ต้องผ่านท่อน้ำ เดินทางมาไกล นัยว่าประชาชนอาจไม่มั่นใจความสะอาดของน้ำในระหว่างการเดินทางอีกส่วนหนึ่ง ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้เครื่องกรองน้ำเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมเพิ่มขึ้น

หากจะนิยามคำว่า เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อน ก็ต้องบอกว่า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำ เพื่อที่จะกรองน้ำประปา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งสกปรกที่อาจมีติดมากับน้ำให้หมดจด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำนั้นสะอาดและบริสุทธิ์เพียงพอที่จะบริโภค รวมถึงเพื่อเพิ่มความใสสะอาดชวนใช้ด้วย สิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น รวมถึงเชื้อโรคที่อาจมีในน้ำ เพราะความไม่สะอาดเพียงพอของระบบส่งน้ำ ถังพักน้ำ ตลอดเส้นทางกว่าจะมาถึงการเปิดก๊อกน้ำ สิ่งสกปรกมีทั้งในส่วนอุปกรณ์ของการประปาจนถึงท่อน้ำในบ้านของผู้บริโภคเอง

เมื่อเห็นว่า เครื่องกรองน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครัวเรือนแล้ว ลำดับต่อไปก็ถึงขั้นตอนในการเลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องกรองน้ำให้เหมาะสม โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องกรองน้ำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปคือ สามารถกรองน้ำเดิมที่มีสิ่งสกปรก ของปนเปื้อนให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดและปลอดภัย

อนึ่ง ความจำเป็นที่จะใช้เครื่องกรองน้ำนั้น มิใช่มีเฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น ตามห้างร้าน หรือที่ทำงาน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่อื่นก็มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำไม่แพ้กัน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นว่า ในฐานะผู้ใช้ เราควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องประเภทของเครื่องกรองน้ำตามความจำเป็นต้องใช้ของเรา ทั้งในครัวเรือน และที่อื่นตามความเหมาะสม ความรู้ที่พร้อมจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำได้ตรงตามความต้องการได้ ส่วนจะมีวิธีเลือกอย่างไรนั้นเรามีคำแนะนำมาบอกกัน

การเลือกเครื่องกรองน้ำ
หลักอยู่ตรงที่ เรารู้หรือไม่ว่า น้ำที่เราต้องการจะกรองนั้นมีสิ่งปนเปื้อนอะไรอยู่ เพื่อที่จะหาเครื่องกรอง แผ่นกรองที่สามารถกั้นสิ่งเหล่านั้นออกจากน้ำที่เราต้องการได้นั่นเอง  และอีกอย่างก็คือ เราต้องรู้ว่า เครื่องกรองน้ำสามารถกรองอะไรได้บ้าง เบื้องต้นเราต้องรู้ว่า ถ้าเราดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนถึง Micron = 0.001 มิลลิเมตรจะทำให้เราเจ็บป่วยได้

ก่อนรู้จักเครื่องกรองน้ำ มารู้จักไส้กรองที่อยู่ในเครื่องกรองก่อนดีกว่า เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำแต่ละประเภทต่อไป

สารกรองและไส้กรองชนิดต่างๆ ในเครื่องกรองน้ำ
1. สารกรองที่นิยมใช้คือแมงกานีส เพราะมีคุณสมบัติในการกำจัดสารโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารละลายเหล็ก และยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำด้วย
2. สารกรองแอนทราไซต์ ช่วยกำจัดตะกอนและสนิมเหล็ก ซึ่งมักมีอยู่ตามท่อน้ำ
3. สารกรองคาร์บอน ช่วยกรองพวกกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์
4. สารกรองเรซิ่น ช่วยกรองพวกหินปูน และลดความกระด้างในน้ำ ดูบซับสี

ส่วนไส้กรองประเทภต่างๆ ที่มีในท้องตลาดนั้น อาจมีตามลักษณะต่อไปนี้คือ
1. ไส้กรองเซรามิค ช่วยกรองพวกเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่แฝงอยู่ในน้ำได้เป็นอย่างดี
2. ไส้กรองด้ายพัน ประเภทนี้จะช่วยกรองพวกกรวด หิน ดิน ทราย
3. ไส้กรองจีบ อันนี้เป็นไปในทำนองเดียวกันกับไส้กรองด้ายพัน ต่างกันที่ความละเอียดของการกรอง                     4. ไส้กรองเมมเบรน มีคุณสมบัติที่ดีในการกรองสารปนเปื้อน และเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ที่สำคัญยังทำให้น้ำเค็มจืดได้ด้วย

ประเภทเครื่องกรองน้ำและการใช้งาน

การจะเลือกใช้เครื่องกรองน้ำชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ ดังนี้

  1. เครื่องกรองเล็ก ถ้าเป็นบ้านหรือคอนโด ใช้เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กเหมาะที่สุด และควรเลือกที่มี การกรองถึง 3 ขั้นตอน คือ มีขั้นตอนการกรองผ่าน คาร์บอน เรซิ่น และเซรามิคส์
  2. เครื่องกรองใหญ่ เครื่องกรองใหญ่ก็นิยมใช้กันมากเพราะส่วนมากแล้วผู้คนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ หรืออาจเป็นร้านค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ ที่ต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาและน้ำบาดาล ถ้าเราใช้เครื่องกรองใหญ่จะคุ้มที่สุด
  3. เครื่องกรอง RO การทำงานของระบบ Reverse Osmosis สามารถกรองได้ละเอียดถึง 5 ขั้นตอนประกอบด้วย Sediment Filter – Carbon Filter – Cation Resin – Membrane Filter – Post Carbon ที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999 % ให้ความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอน สามารถติดตั้งใต้ซิงค์ได้ง่าย
  4. เครื่องกรอง UV เครื่องกรองยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV ซึ่งการกรองแบบยูวีนี้ มีการพัฒนามาจากเครื่องกรองเล็กและเครื่องกรองระบบ RO โดยการเพิ่มตัวยูวีเข้าไป

เมื่อคุณสามารถเลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะกับการใช้งานที่คุณต้องการแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่กับเราไปนานๆ เพื่อให้ได้น้ำที่ผ่านการกรองแบบมาตรฐาน สะอาด เพื่อสุขภาพคนในครอบครัวและคนที่คุณรัก