โรคมือเท้าปาก คืออะไร รักษาอย่างไร

0
792

 โรคมือเท้าปาก คืออะไร รักษาอย่างไร

พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กมักจะเป็นกลุ่มที่ได้ยินโรคนี้มากที่สุดโดยที่โรคมือเท้าปากถือว่าเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ผลที่เกิดขึ้นจากการได้รับเชื้อนี้จะทำให้มีตุ่มมีผื่นหรือมีแผลอักเสบมีหนองทั่วบริเวณผิวหนังและบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า รวมไปถึงภายในช่องปากและยังสร้างความเจ็บปวด ให้แก่ผู้ได้รับเชื้ออีกด้วย นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ อาการอ่อนเพลีย อาการปวดท้องรวมถึงการไม่อยากอาหาร ซึ่งส่วนมากจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่โตกว่า 10 ปีและเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน

ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจะมีอาการอย่างไร

ระยะฟักตัวของโรคมือเท้าปากจะใช้เวลาประมาณ 3-6 วัน หลังจากได้รับเชื้อดังกล่าวข้างต้นผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูงประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไม่อยากรับประทานอาหาร มีอาการปวดท้องและอ่อนเพลียร่วมด้วย หลังจากที่มีไข้ไปแล้วประมาณ 1-2 วันจะเริ่มมีตุ่มผื่นหรือมีแผลอักเสบเป็นหนองที่บริเวณผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้าบริเวณปากทั้งภายนอกและภายในตามมาเรื่อยๆ

โรคมือเท้าปากเกิดจากอะไร

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส หลากหลายชนิดผ่านการไอและการจามรวมไปถึงการสัมผัสของเหลวและของเสียที่ปนเปื้อนเชื้อ

การสังเกตอาการมือเท้าปาก

การสังเกตอาการสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยทั่วไปแล้ว ให้สังเกตดูว่ามีอาการ ต่างๆดังกล่าวข้างต้นหรือไม่รวมไปถึงลักษณะทางผิวหนังมีตุ่มใสตุ่มเป็นหนองบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบริเวณช่องปากเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าหากสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีแต่โดยทั่วไปแล้วอาการจะทุเลาลงและหายไปได้เองภายในเวลา 7-10 วัน

โรคมือเท้าปากรักษาให้หายอย่างไร

โรคนี้ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดในทันที แต่ผู้ป่วยควรดูแลรักษาตัวเองด้วยการพักอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงดูแลตัวเองด้วยการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการป่วยแล้วรอจนกว่าอาการต่างๆจะหายไปเอง แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักลงเลยมีอาการแทรกซ้อนควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

โรคมือเท้าปากมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ก็คือภาวะขาดน้ำ เพราะเนื่องจากผู้ป่วยจะมีแผลตามบริเวณปากและลำคอทำให้กลืนลำบาก แม้กระทั่งการกลืนน้ำหรืออาหารเหลว ส่วนอาการอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่รุนแรง เช่นเล็บมือเล็บเท้าหลุด รวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสและทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบขึ้นได้ด้วย