โรคอ้วน (Obesity) คืออะไร

0
904

โรคอ้วน (Obesity) คืออะไร  

          อ้วน คือ สภาวะที่คนเรามีน้ำหนักเกินมาตรฐาน แต่ในความอ้วนนั้นก็ยังมีหลายระดับ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงความอ้วนที่เป็น โรคอ้วน”

โรคอ้วนคืออะไร

ภาวะของร่างกายมีการสะสมของไขมันเกินกว่าปกติ ทั้งนี้มีสูตรคำนวณว่าน้ำหนักตัวที่มี อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอ้วนหรือไม่ โดยวัดจากค่า BMI คือดัชนีมวลกาย โดยใช้สูตร

ผลลัพธ์ค่า BMI ถ้าได้ถึง 30 จัดอยู่ในกลุ่มเป็นโรคอ้วน

ประเภทของโรคอ้วน

  1. อ้วนลงพุง ดูเหมือนจะเห็นกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะเมื่ออายุขึ้นวัยเลข 3 ขึ้นไป ที่อาหารถูกเผาผลาญในแต่ละวันไม่หมด ถูกเก็บสะสมเป็นไขมันหน้าท้อง เมื่อมากขึ้นๆ ก็กลายเป็นอ้วนลงพุง
  2. อ้วนทั้งตัว  เป็นประเภทของคนที่อ้วนมากๆ เพราะไขมันจะพอกพูนไปทั้งตัว ซึ่งกลุ่มนี้จะมีอันตรายจากโรคภัยที่ตามมา เช่น ไขข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง เป็นต้น

มาตรการเยียวยาเมื่อเป็นโรคอ้วน

          หากไม่ได้มีโรคอื่นแทรกซ้อน สูตรสำเร็จของการรักษาโรคอ้วนจะเน้นหนักไปที่

  1. ลดน้ำหนักให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  2. เมื่อได้มาตรฐานแล้ว จะต้องรักษาน้ำหนักนั้นให้คงที่
  3. ขั้นตอนการป้องกันไม่ให้กลับมาอ้วนอีก

วิธีการลดน้ำหนัก

  1. ตั้งเป้าลดน้ำหนักทีละน้อย จะได้ไม่ท้อถอย เพราะเป้าหมายใกล้ๆ เช่น รอบละ 10% ของน้ำหนักจริง
  2. อย่ากำหนดเวลาแต่ละรอบน้อยเกินไป เพราะทำให้เกิดความกดดันและเครียดที่อาจทำให้กินมากขึ้น แทนที่จะลดน้ำหนักสำเร็จ
  3. แม้ว่าจะไม่ชอบออกกำลังกาย แต่ถ้าต้องการลดน้ำหนักจริง ต้องหันมาออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน เลือกวิธีที่ชอบที่สุด จะได้ไม่เบื่อง่าย เช่น การเต้นแอโรบิก

แนวทางการรักษาน้ำหนักให้คงเดิม

การลดน้ำหนักว่ายากแล้ว การรักษาน้ำหนักให้คงเดิมยากยิ่งกว่า นั่นคือ ทำอย่างไรจะไม่กลับไปอ้วนอีก ข้อนี้ต้องอาศัยกำลังใจมากขึ้น ควรมีกำลังใจจากคนรอบข้างที่จะควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วย

ทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วน

สิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันก็คือ ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็ก นั่นคือมีวินัยเรื่องการกินและการออกกำลังกาย

  1. ด้านการกิน กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ครบทั้ง 5 หมู่ โดยที่มีปริมาณที่เพียงพอเท่าที่จำเป็น ฝึกให้ชอบกินผักผลไม้ มากกว่าของมัน ของหวาน ชอบอาหารนึ่ง ต้ม มากกว่าอาหารทอด
  2. ออกกำลังกายให้ติดเป็นนิสัย สิ่งที่จะทำได้ดีคือ ต้องอยู่ในสังคมที่ชอบการออกกำลังกาย

โรคอ้วน เป็นสื่อชักนำโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมาสู่ชีวิต จึงควรดูแลเอาใจใส่ตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะดังกล่าว