ประกันชีวิตคืออะไร ทำแล้วมีประโยชน์อย่างไร [ ที่นี่มีคำตอบ ]

0
17876

ประกันชีวิตคืออะไร ทำแล้วมีประโยชน์อย่างไร [ ที่นี่มีคำตอบ ]

ประกันชีวิตในประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี ในแง่ไม่ดีนั้น  บางคนมองว่า การทำประกันเหมือนการแช่งตัวเองให้ตาย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า มาจากวิธีการขายประกันชีวิตของตัวแทนเป็นเหตุที่ชอบกล่าวอ้างว่า ถ้าตายโดยอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชยแค่โน้น แค่นี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบาดเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ค่านิยมของคนไทยบางกลุ่มเลยไม่นิยมทำประกันชีวิตเพราะมองว่า เหมือนแช่งตัวเอง กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การโทรตื๊อจากพนักงานขายประกันชีวิตแต่ละคนที่มุ่งมั่นในการขายมาก มากจนแม้เพื่อนฝูงกันเองก็คงสงสัยว่า เขาทำเพื่อประโยชน์ของเรา หรืออยากได้คอมมิชชั่นจากการขายประกันกันแน่ แต่ไม่ว่าเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ใครจะได้ประโยชน์อะไรจากการซื้อประกันชีวิตและมันมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้าง วันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดให้ให้ผู้ที่ยังสงสัยให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น

ทำประกันชีวิตเพื่ออะไร

          เนื่องจากการทำประกันชีวิตมีหลายประเภท บางอย่างเป็นไปเพื่อสะสมทรัพย์ระยะยาว เผื่อไว้เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุบ้างแต่ก็เน้นในเรื่องของการสะสมทรัพย์เป็นหลัก หากบางคนก็เผื่อในเรื่องของความเสี่ยง เพราะเป็นห่วงลูกหลานหรือคนอยู่ข้างหลังเผื่อตัวเองบาดเจ็บล้มตายไป หรือบางครั้งก็ประกันเพียงเพื่อประกันความเสี่ยงเวลาเจ็บป่วย ไม่สามารถทำงานได้ ก็ทำประกันเอาไว้เพื่อได้ค่าชดเชยในขณะเจ็บป่วย จะได้ไม่ลำบาก สิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากเรื่องประกันสุขภาพที่บางคนซื้อประกันต่างหาก

จุดมุ่งหมายของคนที่อยากทำประกันชีวิตแตกต่างกันไป บริษัทประกันจึงจัดกรมธรรม์ให้มีเงื่อนไขที่แตกต่าง การส่งเบี้ยประกันและการคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงกันทั้งสองฝ่าย ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

จึงเห็นได้ว่า การทำประกันชีวิตนั้นเป็นไปเพื่อหลักประกันชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการเลือกกรมธรรม์ มีตั้งแต่แบบกำหนดระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจำ นอกจากนี้ ยังมีให้เลือกเรื่องเวลาในการคุ้มครอง เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือตลอดชีพ และเงื่อนไขทั้งปวงเหล่านั้นจะนำมาคำนวณยอดเงินที่ต้องจ่ายชำระซึ่งก็มีให้เลือกอีกว่าเป็นรายครึ่งปี หรือรายปี หรืออื่นๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิตนั้นก็คือ

หากได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ว่า เราเลือกที่จะทำประกันชีวิต เพื่ออะไรแล้ว ก็จะทำให้สามารถหาข้อสรุปได้ว่า ถึงที่สุดแล้ว เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำประกันชีวิตบ้าง ซึ่งโดยภาพรวม ก็อาจสรุปได้ดังนี้

  1. การประกันชีวิตทำให้ได้หลักประกันทางการเงินสำหรับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้นำครอบครัวเป็นผู้ทำหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เพราะหากผู้นำเป็นอะไรไป คนที่เหลืออยู่ย่อมเดือดร้อน เพราะขาดผู้นำ เช่น หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ครอบครัวก็จะได้เงินประกันพอให้มีเงินทุนในการขยับขยาย ก่อนหาทางออกเพื่อการดำรงชีพโดยขาดผู้นำครอบครัวต่อไป
  2. ได้ทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีทุพพลภาพถาวร กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้ หากเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่นที่ทำให้กลายเป็นคนทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป แน่นอนว่าจะต้องเป็นภาระแก่คนใกล้ชิด แต่หากมีประกันชีวิตอย่างน้อยก็ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในบางส่วนตลอดเวลาที่ทุพพลภาพจนกว่าจะเสียชีวิตหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ทำประกันชีวิตไว้
  3. ได้ทุนการศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดของบุตรแต่ละคน ในปัจจุบันการประกันมีให้เลือกเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งประกันจะคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  4. ได้การคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ OD / หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว
  5. ได้สะสมทรัพย์ พร้อมรับผลตอบแทนทางการเงินโดยไม่มีความเสี่ยง ข้อนี้เป็นเรื่องของการประกันชีวิตระยะยาว หากสิ้นสุดเวลาช่วงประกัน ก็จะได้เงินประกันพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนคืน
  6. ได้สร้างสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้กับตนเองและสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว เพราะการประกันนิยมซื้อในส่วนของค่ารักษาพยาบาลไว้ด้วย ทั้งเรื่องของค่าห้องพักขณะป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าชดเชยกรณีไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น
  7. ได้ทุนสำรองสำหรับการรักษาโรคร้ายแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะ เพราะโรคเหล่านี้ต้องเข้ารับการรักษาระยะยาว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
  8. ได้ทุนสำรองไว้ใช้หลังวัยเกษียณอายุ สำหรับเป็นเงินบำนาญตลอดชีพ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทำประกันชีวิตอีกนั่นแหละ
  9. ได้เงินทุนจัดการหลังเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลระหว่างรักษาตัว ค่าจัดการงานศพ ในข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ส่วนใหญ่การประกันชีวิตมักจะเน้นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนด คนอยู่ข้างหลังจะได้เงินก้อนใหญ่ตามวงเงินประกันซึ่งส่วนมากจะทำให้มีทั้งเงินสำหรับใช้จ่ายในงานศพและมีเงินเหลือสำหรับการดำรงชีพ

ถ้าถามว่าทำแล้วเราจะได้อะไรล่ะก็อยากให้พวกเราได้พิจารณาจากเหตุผลด้านบนได้เลยเพราะว่าเหตุผลข้างต้นได้ตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆ ที่ยังลังเลว่าจะทำดีไหมแต่ถ้าหากคุณนึกถึงผลในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแล้วละก็มันคุ้มที่จะทำจริงๆ