โรคสมองเสื่อมคืออะไร วิธีป้องกัน ฉบับเข้าใจง่ายๆ

0
3070

โรคสมองเสื่อมคืออะไร วิธีป้องกัน ฉบับเข้าใจง่ายๆ

ในปัจจุบัน โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีอาการเหล่านี้จะต้องอยู่ในความดูแลมากเป็นพิเศษ ทางที่ดี เราควรเรียนที่จะรู้จักโรคนี้เผื่อไว้ล่วงหน้า

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากภาวการณ์ทำงานของสมองถดถอย เนื่องจากสูญเสียเซลล์สมอง ทั้งนี้ อาจเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนที่จะลุกลามไปยังสมองส่วนอื่น ๆ

การลืมแบบไหนจึงเป็น อัลไซเมอร์

วัยที่เพิ่มขึ้น ความจำเลอะเลือนไปเป็นเรื่องของธรรมชาติ แล้วขนาดไหนจึงเรียกว่าเป็นอัลไซเมอร์ คนที่เป็นโรคนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ถึงขนาดมีปัญหาในเรื่องของการพูด การสั่งการของสมอง ไม่สามารถตัดสินใจ ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและอารมณ์ แบบควบคุมไม่ได้ จึงไม่ใช่การขี้ลืมธรรมดา

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
                ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะเป็นโรคนี้ แต่อายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และนอกจากนั้นโรคนี้ยังเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์

ประเภทของโรคสมองเสื่อม

  1. โรคสมองเสื่อมที่รักษาให้หายขาดได้  คือโรคที่เกิดขึ้นเพราะ หลอดเลือดสมองตีบตัน อาจเกิดจากความดันไขมันหรือน้ำตาลในเลือดสูง จึงสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการควบคุมอาหารและกินยา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุ
  2. โรคสมองเสื่อมที่รักษาไม่หาย  สาเหตุเพราะสมองมีความผิดปกติ เป็นลักษณะทางพยาธิสภาพ คือ มีการก่อตัวอย่างผิดปกติของโปรตีนอะไมลอยด์ในเนื้อสมอง ถ้ามากเกินปกติก็จะเป็นอัลไซเมอร์

แนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อม

เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงควรป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ดังนี้

  1. ดื่มน้ำให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยให้สมองทำงานได้ดี
  2. พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการหลับ สมองจะทำการจัดระบบความจำ
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้สมองส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดการตัดสินใจดีขึ้น
  4. รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ การอดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นความผิดปกติ ทำให้ไม่สมดุล
  5. กินผัก ผลไม้ ให้พอเพียง เพื่อไม่ให้ร่างกายสะสมอนุมูลอิสระ
  6. งดสิ่งเสพติด แม้แต่เหล้า บุหรี่ ก็เป็นอันตรายต่อเซลล์สมอง
  7. ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ เพื่อให้สมองได้มีการทำงานตลอดเวลา การเรียนรู้เท่ากับเป็นการออกกำลังให้สมอง ไม่ให้สมองเปลี้ย
  8. รู้จักบริหารอารมณ์ ไม่ให้เกิดความเครียดเพราะการเครียดบ่อยๆ จะกระทบต่อสมอง

นั่นคือการป้องกันไม่ให้อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ แต่ถ้าหากครอบครัวใดมีผู้สูงอายุเป็นโรคนี้แล้ว คนที่ดูแลจะต้องสร้างความพร้อมให้แก่ตนเอง ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดเสียเอง