โรคมะเร็งปอดคืออะไร ปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวัง

0
6297

โรคมะเร็งปอดคืออะไร ปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวัง

ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว คือโรคร้ายที่รักษาให้หายได้ยาก หรือไม่ได้เลย และผู้ป่วยก็มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิต หากพบโรคเมื่อโรคดังกล่าวลุกลามขึ้นไปถึงระยะท้ายๆ แล้ว รวมถึงมะเร็งปอดด้วย ความรู้ประสาชาวบ้านมักรู้จักกันอยู่ว่า คนที่สูบบุหรี่จัดนั้นมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดสูง และปอดที่ถูกทำลายด้วยโรคมะเร็งจะถูกทำลายทีละน้อยจนหมด ซึ่งปอดของคนเราทำหน้าที่ในการ เกี่ยวข้องกับการหายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ถ้าไม่มีปอดทำหน้าที่เหล่านี้เสียแล้ว ร่างกายย่อมอยู่ไม่ได้

ในส่วนของมะเร็งปอดนั้นเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนจะเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตรวดเร็วเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง

ชนิดของมะเร็งปอด

แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามขนาดของเซลล์

  1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กเป็นเชื้อมะเร็งที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสี
  2. มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กพบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดประเภทแรก เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายช้ากว่า แต่มีโอกาสในการรักษาให้หายได้หากพบเร็ว และสามารถใช้วิธีผ่าตัดรักษาได้

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด

  1. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุต้นๆ และมีโอกาสเสี่ยงในการทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดเหมือนที่คนส่วนใหญ่รับทราบกัน  เพราะเป็นการดูดซับสารพิษเข้าสู่ปอดโดยตรง สารพิษจากบุหรี่จะเข้าไปสะสมอยู่ในปอด
  2. คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษสูง สูดอากาศและรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เช่นกัน สารพิษจำพวก สารหนู รังสี ตลอดจนสารเคมีอื่น เช่น แอสเบสทอส หรือแร่ใยหินซึ่งโดยทั่วไปใช้เป็นวัตถุไวไฟ แผ่นกันความร้อนตามอาคาร , เรดอน ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น พบในดินที่มีแร่ยูเรเนียม เมื่อมันระเหยขึ้นจากพื้นดินและคนสูดดมเข้าสู่ปอด ตลอดจนสารจำพวกโครเมียม นิกเกิล  ไอสารระเหยน้ำมัน เขม่าควัน ดังนั้น เราจึงพบว่า แม้ไม่ได้สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเช่นกัน
  3. คนที่มีประวัติว่า มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดมาก่อน คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดเช่นกัน แม้ว่าโรคนี้จะไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรมก็จริง

อาการของโรคมะเร็งปอด

เป็นการยากที่จะรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น เนื่องจากระยะแรก โรคนี้ไม่แสดงอาการเห็น จนเมื่อเป็นมากแล้ว จึงพบอาการบอกเหตุประเภท  ไอเรื้อรัง หายใจสั้น เจ็บหน้าอกตลอดเวลา เหนื่อยง่าย และน้ำหนักลดเร็วโดยไม่มีสาเหตุอื่น

ดังนั้น จึงควรตรวจเช็คสุขภาพอย่างเอาใจใส่ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น