โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

0
5652

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

โรคลูคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว  เกิดจากการที่ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดปกติออกมาเป็นจำนวนมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดที่ปกติ ซึ่งเลือดในร่างกายมนุษย์นั้นมีความจำเป็นในการหล่อเลี้ยงอวัยวะและชีวิตทั้งหมด เมื่อเลือดผิดปกติ ทำให้มีปัญหาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตามมาอีกมาก จนถึงขั้นเสียชีวิตหากรักษาไม่ทันท่วงที

อาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ผู้ป่วยมักมีอาหารดังนี้                                                                                                                   1. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย
2.เลือดออกง่าย เนื่องจากมีเกร็ดเลือดต่ำ ตามตัวอาจมีจ้ำเขียวๆ
3.ติดเชื้อง่าย เนื่องจากเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้
4.เม็ดเลือดขาวไปสะสมแถวบริเวณขาหนีบ ต่อมน้ำเหลือง ขา คอ ทำให้เกิดก้อนบริเวณเหล่านั้น
แต่จะให้แน่ใจว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่ ก็ต้องมีการเจาะเลือดไปตรวจอีกครั้ง

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาด

ยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจน เพียงแต่บอกได้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง ซึ่งปัจจัยที่อาจทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้แก่
1. ความผิดปกติทางโครโมโซมตั้งแต่กำเนิด
2.การได้รับสารรังสีบางอย่าง
3.สารเคมีบางชนิด เช่นสารที่อยู่ในน้ำมันเบนซิน ยาย้อมผม สเปรย์ฉีดผม ตลอดจนยาฆ่าแมลง เป็นต้น
4. ยาเคมีบำบัด ที่ได้รับจากการรักษามะเร็ง ก็อาจเป็นเหตุให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได้
5. คนที่สูบบุหรี่ ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้

และเนื่องจากยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของการเป็นได้ แนวทางการป้องกันจึงยากที่จะระบุชัดเจนได้ว่าต้องทำอย่างไร และหากเป็นแล้ว ก็ใช้วิธีรักษาตามอาการเท่าที่จะทำได้เท่านั้น

วิธีการรักษาในปัจจุบัน

วิธีที่ 1 เหมือนกับการรักษาโรคมะเร็งอื่นๆ คือ ใช้เคมีบำบัด เป็นชุด ๆ

วิธีที่ 2 คือการปลูกถ่ายในไขกระดูก ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ตลอดจนมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อน

สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ 
            แม้ว่าวิทยาการด้านการแพทย์ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเรื่องเคมีบำบัด และการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วก็จริง แต่การรักษาโรคนี้นั้น ยังมีอัตราการรักษาให้หายขาดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ดูเหมือนว่าในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปีจึงจะมีโอกาสหายขาดได้ แต่ก็ต้องพบอาการเร็วและรีบรักษาเท่านั้น

อันตรายขั้นสูงสุดของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
            กรณีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที อาจเสียชีวิตภายใน 3-4 เดือน เนื่องจากมีการติดเชื้อและลุกลาม ตลอดจน มีเลือดออกจากสมอง

แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน ก็ต้องทุกข์ทรมานจากอาการที่ต้องคอยดูแลรักษา และจะมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ ตลอดจนมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ