โดรนเกษตร คืออะไร ดีอย่างไร

0
756

โดรนเกษตร คืออะไร ดีอย่างไร

นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีและน่าสนใจมากๆสำหรับเกษตรกรไทย เมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรียกว่าโดรน ซึ่งโดยปกติจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบันทึกภาพและวีดีโอในการถ่ายภาพมุมสูงใช้ในวงการบันเทิง จัดทำวิดีโอจัดทำสารคดีทำข่าวอื่นๆอีกมากมายแต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นนี้มาเพื่อใช้ในการเกษตรโดยที่เราเรียกกันว่าโดนเกษตร นั่นเอง จากประสิทธิภาพของโดรนประเภทนี้ที่ถูกนำเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในวงการอุตสาหกรรมและการเกษตรยุคใหม่มีข้อดีมากมาย ได้แก่

  • ตอบโจทย์การทำงานสำหรับกลุ่มเกษตรกรไทยที่มีแนวคิดที่เปิดกว้างและพร้อมรับการพัฒนาอยู่เสมอรวมถึงผู้ที่ทำการเกษตรซึ่งมีมุมมองเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่นั่นก็คือ กลุ่มคนที่มองการณ์ไกลไปถึงการนำประสิทธิภาพของตนเกษตรเข้ามาเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรและช่วยลดต้นทุนอีกทั้งยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
  • ตอบโจทย์การทำการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มเกษตรกรรมและยังส่งผลต่อปริมาณการผลิตซึ่งมีผลต่อเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศเรียกได้ว่าโดนเกษตรหรืออากาศยานไร้คนขับที่ถูกนำมาใช้นั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากเพื่อการอุตสาหกรรมนั่นเอง
  • โดนเกษตรยังช่วยลดการใช้แรงงานทางด้านเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่มีการนำโดนเกษตรมาใช้จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าของกิจการเกษตรกรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่การเตรียมดินเตรียมพื้นที่เพาะปลูกกระบวนการขั้นตอนการปลูกการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยไปจนถึงกระบวนการดูแลผลผลิตและขั้นตอนการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในส่วนของการนำรถเกษตรมาใช้ค่อนข้างมีส่วนสำคัญในขั้นตอนการฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพและเคมีภัณฑ์ และยังพบว่ามันสามารถช่วยลดต้นทุนและลดการใช้แรงงานคนลงได้เป็นจำนวนมาก
  • ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการปลูกพืชรวมไปถึงการทำไร่ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันมากทั้งทางลาดชันทางขึ้นลงที่มีความลำบากบางครั้งอาจจะทำให้เกษตรกรเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยการรดน้ำและการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง การใช้โดรนเกษตรสามารถใช้บินเพื่อฉีดพ่นหรือลดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เกษตรกรทำงานแบบไร้กังวลและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ต้องสัมผัสกับเคมียาฆ่าแมลงใดๆ และไม่ต้องเดินเข้าไปสัมผัสบริเวณเพราะปลูกด้วยตัวเองอีกทั้งยังสามารถร่นระยะเวลาในการ ทำงานลงได้มากอีกด้วย เรียกว่าโดรเกษตรสามารถลดทั้งต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกันนั่นเอง