ประกันสุขภาพ คืออะไร ควรทำหรือไม่ [ ที่นี่มีคำตอบ ]

0
21350

ประกันสุขภาพ คืออะไร ควรทำหรือไม่ [ ที่นี่มีคำตอบ ]

โดยทั่วไป ไม่มีใครจะล่วงรู้อนาคตได้ว่า สุขภาพของเราขณะนี้ที่ดูว่าแข็งแรงจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ และในอนาคตหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว เราจะมีเงินสำหรับการรักษาตัวหรือไม่ เมื่อชีวิตมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตของเราอีกทางหนึ่ง เพราะการทำประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย ประกันเพื่อให้มีเงินในการรักษา ประกันเพื่อคุ้มครองผู้อยู่ข้างหลังหากเกิดกรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บของเรา คนอยู่ข้างหลังจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นไปแทน ไม่ต้องเดือดร้อนหากขาดเราไป

การประกันสุขภาพนั้น เริ่มจากการที่เราผู้ทำประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับประกัน จ่ายขณะที่ยังแข็งแรงในจำนวนหนึ่งเพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้

ในประเทศไทยนั้น การทำประกันสุขภาพมักทำกันในช่วงวัยของคนสูงวัย เนื่องจากคิดว่าวัยที่อายุมากขึ้นนั้น มีโอกาสจะพบกับอาการเจ็บป่วยบ่อย จึงการทำประกันสุขภาพไว้ จะได้มีเงินประกันช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น ส่วนคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยที่ยังแข็งแรง มักไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องประกันสุขภาพกันเท่าไร ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะรูปแบบการขายที่ค่อนข้างเชิงรุกเลยทำให้คนวัยดังกล่าวไม่ค่อยอยากตอบปัญหาต่างๆ ในการสัมภาษณ์จากคนขายประกัน  ทั้งที่ในมุมมองของคนขายประกันนั้น จะเน้นให้ลูกค้ามองว่า การประกันสุขภาพเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า หากจะต้องเข้าโรงพยาบาลจะได้นำเงินที่เราออมไว้มาใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละ ทัศนคติ มุมมองต่อการทำประกันสุขภาพของคนไทยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงไม่ค่อยเห็นความจำเป็น

นั่นเป็นเรื่องของทัศนคติ แต่ความจริงล่ะเป็นอย่างไร เรามาดูกัน

ประเภทของการประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ซึ่งได้แก่

 1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล
 2. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม

ข้อดีและประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพ ชื่อก็บอกแล้วว่า เป็นประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงหากมีกรณีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องนำเงินเก็บมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อถึงจุดนั้น เราจะมีเงินเก็บเพียงพอหรือไม่ แต่ถ้าเราทำประกันไว้อย่างน้อยก็มีคนช่วยดูแลเราในวงเงินที่เราทำประกันเอาไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า เราทำประกันคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้าง ส่วนใหญ่มักครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

 1. คุ้มครองกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 2. คุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัด
 3. คุ้มครองกรณีต้องทำฟัน รักษาเกี่ยวกับฟัน
 4. ประกันจ่ายค่าชดเชยกรณีต้องคลอดบุตร
 5. คุ้มครองกรณีรักษาในคลินิก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 6. คุ้มครองกรณีต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลเป็นกรณีพิเศษ

ในเวลาเจ็บป่วย หากเราไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคภัยที่เกิดขึ้น แต่หากว่าเราได้ทำประกันสุขภาพไว้ จะมีวงเงินบางส่วนที่บริษัทรับประกันจะช่วยจ่ายชดเชยให้กับเรา หรือจ่ายให้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาทำประกัน ดังนั้นจึงอาจสรุปถึงข้อดีและประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพได้ดังนี้

 1. ช่วยในเรื่องค่าพยาบาลที่แสนแพง ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นสูงมาก การรักษาในบางโรคคุณอาจจะต้องเสียเงินเป็นล้าน ซึ่งข้อดีของการทำประกันสุขภาพ คือ ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเมื่อยามคุณเจ็บป่วย ไม่ต้องห่วงว่า จะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจแพงจนเงินเก็บไม่เพียงพอ
 2. การประกันสุขภาพทำให้รู้สึกอุ่นใจ นอกเหนือจากจะมีค่ารักษา ไม่ต้องนำเงินเก็บสะสมมาจ่ายแล้ว ยังอุ่นใจว่า ไม่ต้องรบกวนคนรอบตัวว่า เราจะเป็นต้นเหตุให้เขาต้องเดือดร้อนเพราะความเจ็บป่วยของเราเพราะบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลแทน และอุ่นใจได้ว่า จะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยของคุณหายได้ไวอีกด้วย
 3. ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีประกันสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยโดยมากแล้ว มักหลีกเลี่ยงที่จะไปพบแพทย์เนื่องจากกลัวต้องเสียค่ารักษาที่แพง และมักจะหายามารับประทานเอง ซึ่งบางครั้งการไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีอาจมีผลในระยะยาวได้ ประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือกับคนที่เรารัก การเลือกความคุ้มครองนั้นก็สามารถเลือกได้ถึงการรักษาเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้

ดังนั้น หากจะถามว่า ควรทำประกันสุขภาพหรือไม่ควรทำ ณ จุดนี้ ทุกคนคงตอบตัวเองได้ ซื้อไว้ก็จะทำให้คุณอุ่นใจและไม่ต้องกังวลเมื่อยามเจ็บป่วย มีค่ารักษาแน่นอน โดยไม่เบียดบังเงินเก็บ ไม่ต้องรบกวนคนรอบข้าง กระจายความเสี่ยง โดยรวมการทำประกันสุขภาพนั้น เหมือนการกระจายความเจ็บป่วยของเราไปให้ประกันช่วยคุ้มครอง โดยแลกกับการจ่ายค่าตอบแทนจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ได้การดูแลตลอดอายุไขของสัญญานั่นเอง

ทุกคนคงตอบตัวเองได้แล้วว่า ควรทำประกันสุขภาพดีหรือไม่ดี