มะเร็งท่อน้ำดีคืออะไร พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน

0
3167

มะเร็งท่อน้ำดีคืออะไร พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน

– มะเร็งนั้นถือได้ว่าเป็นโรคร้าย ที่หลายๆ คนนั้นต้องการหลีกเลี่ยง ซึ่งหนึ่งในมะเร็งชนิดที่ร้ายกาจอย่างมาก ก็คือมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมักเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความชอบรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยมะเร็งชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มมะเร็งตับ ซึ่งที่จริงแล้ว พบผู้ป่วยไม่มากในต่างประเทศ แต่พบมากในประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย

– สำหรับสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ ก็คือการใช้ชีวิต และการรับประทานอาหาร ที่ไม่ปรุงสุก เช่น อาหารถิ่นทางภาคอีสาน และทานภาคเหนือ ที่จะมีความนิยมรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ จึงทำให้เกิดเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนั้นแล้ว คนท้องพิ่นยังชอบรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน ที่พบได้ในอาหารจำพวกปลาร้า แหนม ส้มหมู เป็นต้น ซึ่งสารดังกล่าวก็เป็นตัวแปรสำคัญ ในการเป็นโรคมะเร็งท่องน้ำดี

การป้องกันโรคมะเร็งชนิดนี้ มีวิธีการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร โดยเลิกรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด เพราะในปลาเหล่านี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับ ที่เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมีการกัดทำลายเนื้อเยื่อของท่อน้ำดีให้อักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเอง
  2. หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท ที่มีสารก่อมะเร็ง ไม่จะเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการขึ้นรา หรืออาหารที่เป็นพวกโปรตีนหมัก ที่จะมีสารไนโตรซามีน ที่จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ ที่เมื่อมันเข้าไปสะสมในร่างกายแล้ว จะทำให้เกิดเป็นโรคมะเรงท่อน้ำดีได้นั่นเง
  3. งดการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ เพราะทั้งสุราและบุรี่ ตลอดจนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จะมีสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะบุหรี่ ที่มีสารก่อมะเร็งมากถึง 43 ชนิดด้วยกัน
  4. รักษาสุขอนามัยของการขับถ่าย โดยไม่ควรขับถ่ายลงในแม่น้ำลำคลอง เพราะตัวอ่อนของพยาธิต่างๆ รวมถึงพยาธิใบไม้ในตับ ก็จะสามารถแพร่ลงไปในแหล่งน้ำ และไปสะสมอยู่ในตัวของปลาน้ำจืดได้ เมื่อเราจับปลามากิน พยาธิ์ก็จะเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง วนเวียนกันไปเรื่อยๆ
  5. รับประทานอาหารหลักให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นรับประทานผัก ผลไม้สดๆ เนื้อปลา ไก่ ที่มีการปรุงสุก นอกจากนั้นก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำ ก็จะช่วยให้เราสามารถห่างไกลโรคมะเร็งได้ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนก็ตาม
  6. หมั่นทำตัวให้ไม่เครียด ตลอดจนพักผ่อนอย่างพอเพียงในแต่ละวัน ก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทางโรคมะเร็งร้ายต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน