มะเร็งตับโรคร้าย ที่ควรระวังก่อนจะสายเกินไป

0
3375

มะเร็งตับคืออะไรเกิดจากอะไร มาทำความรู้จักและวิธีการป้องกัน
– มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็ง อีกชนิดหนึ่ง ที่มีความร้ายแรง ไม่แพ้มะเร็งชนิดอื่นๆ เลยทีเดียว โดยจากการสำรวจพบกว่า มะเร็งตับจะพบได้ในผู้ชายเป็นอันดับ 1 และ ในผู้หญิงเป็นอันดับ 2 ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบมะเร็งชนิดนี้แล้ว ผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตได้ในเวลา 3-6 เดือน มะเร็งตับจึงถือได้ว่าเป็นโรคมะเร็งที่มีความร้ายแรงอย่างมาก

โรคมะเร็งตับ มีหลายสาเหตุ เช่น

– เกิดจากไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี และ ซี ซึ่งเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อตับอักเสบสองชนิดดังกล่าวแล้ว จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับได้ถึง 223 เท่าจากคนปกติเลยทีเดียว

– เกิดจากโรคตับแข็ง ซึ่งโรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีไขมันเป็นประจำ เป็นต้น โดยความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคตับแข็งที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งตับ มีถึง 90% เลยทีเดียว

– เกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิด ที่มีการปนเปื้อนของสาร อะฟลาท็อกซิน สูง เช่น พริกป่น ถั่วป่น กระเทียม เต้าหู้ยี้ เป็นต้น ซึ่งสารอะพลาท็อกซิน จะเป็นสารที่ก่อมะเร็ง ทำให้ความเสี่ยง ในการเป็นมะเร็งตับนั้นเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติหลายเท่า

– อาการของผู้ป่วย ที่เป็นโรคมะเร็งตับนั้นจะมีอาการที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ การจุดเสียด แน่นท้อง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมาจะมีอาการปวดชายโครงทางด้านขวา ลามไปจนถึงไหล่ และลำตัวซีกขวาเกือบทั้งหมด อาจมีการคลำพบก้อนเนื้อด้วย

– นอกจากนั้นการตรวจหามะเร็งตับ ยังสามารถทได้โดยการไปอัลตร้าซาวน์ หรือการเข้าเครื่อง  CT Scan เพื่อตรวจสอบหาก้อนมะเร็งได้ เพราะเครื่องเหล่านี้จะมีความสามารถในการตรวจหาก้อนมะเร็งขนาดเล็กๆ ได้

– การรักษาโรคมะเร็งตับ จะมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก , การรักษาด้วยการทำ TOCE คือการสอดสายยางเข้าไปใส่ยาที่ก้อนมะเร็ง , การรักษาด้วยคลื่นเสียง RFA เพื่อสลายก้อนมะเร็งโดยตรง , การปลูกถ่ายตับใหม่ เป็นต้น

การป้องกันโรคมะเร็งตับ

  1. การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี และ ซี
  2. การลดการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ เพราะมันจะเป็นตัวทำให้ตับแข็ง และพัฒนาเป็นโรคมะเร็งตับได้ในที่สุด
  3. ไม่รับประทานอาหารที่มีการปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เพราะจะมีพยาธิใบไม้ในตับ ที่เป็นอีกปัจจัยเสี่ยง ของการเป็นโรคมะเร็งตับเช่นกัน
  4. ไม่รับประทานอาหารประเภท พริกแห้ง ถั่ว เต้าหู้ เต้าเจี้ยว ฯลฯ ที่ไม่สะอาด หรือทิ้งไว้นานเกินไป เพราะจะมีสารอะฟลาท็อกซิน ตลอดจนเชื้อรา ที่เป็นตัวเร่งในการเกิดโรคมะเร็งตับได้ทั้งนั้น
  5. ไม่รับประทานอาหารซ้ำๆ กัน ตลอดจนอาหารที่ปนเปื้อนสารกันบูดมากจนเกินไป เพราะจะส่งผลเสีย ต่อตับได้โดยตรง