กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) คืออะไร

0
741

กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) คืออะไร

โรคกระดูกสันหลังคดอาจจะฟังดูเป็นชื่อโรคที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนัก เนื่องจากอาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มบุคคล ซึ่งกลุ่มที่มีภาวะ เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งมักจะ เป็นช่วงวัยที่กำลังมีการเจริญเติบโต และพบว่าเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สุดท้าย คือ กลุ่มผู้ที่ ครอบครัวเคยมีประวัติการเป็นโรคกระดูกสันหลังคดมาก่อน หรืออาจจะเรียกได้ว่าโรคนี้เป็นหนึ่งในโลกที่เกิดขึ้นตามกรรมพันธุ์ เป็นต้น ด้วยความรุนแรงและอาการของโรคกระดูกสันหลังคดจะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล และต้องอาศัยการสังเกตจึงจะพบความผิดปกติ เช่น การสังเกตอาการในเด็กโดยผู้ปกครองมักจะเริ่มต้นสังเกตเห็นว่าไหล่ทั้งสองข้างของผู้ป่วยไม่เท่ากัน แผ่นหลังหรือหน้าอกนูนไม่เท่ากัน และจะสังเกต เห็นอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีทั้งอาการกระดูกสันหลังคดและมีลักษณะบิดงอที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยลักษณะอาการที่มักจะพบบ่อย คือ

  • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของกระดูกสันหลัง ซึ่งเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • กระดูกบริเวณลำตัวของคนไข้ จะสังเกตุได้อย่างชัดเจนว่าจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
  • กระดูกช่วงบริเวณสะโพกหรือกระดูกบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างของผู้ป่วยจะไม่เท่ากันโดยมีการเอียงอย่างเห็นได้ชัด
  • บริเวณซี่โครงหรือในส่วนของบริเวณหน้าอก ทางด้านใดด้านหนึ่งของผู้ป่วย จะยื่นออกมาทางด้านหน้าอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น ใครก็ตามที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคด จากลักษณะอาการข้างต้น อาจจะมีลักษณะทางกายภาพที่สังเกตเห็นได้ชัดเพียงเล็กน้อย แต่มักจะส่งผลกระทบในอาการอื่นๆมากกว่าได้แก่ การปวดหลัง อาการปวดท้อง อาการกล้ามเนื้อหดตัว หรืออาจจะมีการเจ็บซี่โครงร่วมด้วย ในกรณีที่ป่วยรุนแรงอาจจะส่งผลต่อการทำงานของปอดและหัวใจ ทำให้หายใจติดขัดและเจ็บหน้าอก

โรคกระดูกสันหลังคดเกิดขึ้นได้อย่างไร

สาเหตุหลักๆ โดยทั่วไปที่ทำให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคด แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  • การทำงานของร่างกาย โดยที่บางครั้งจะมีลักษณะกระดูกสันหลังปกติ แต่จะมีอาการผิดปกติที่กระดูกส่วนอื่นๆ ของร่างกายคดงอขึ้น เนื่องจากอวัยวะไม่เท่ากัน เช่น ขายาวไม่เท่ากัน หรืออาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหดตัวที่บริเวณหลัง
  • อาการที่เกิดจากระบบประสาทต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งส่วนมากแล้วจะส่งผลต่อปัญหากระดูกสันหลังโดยตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมีกระดูกคดงอคล้ายตัวอักษรตัว C ประกอบกับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลักษณะอาการนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากความไม่สมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของกระดูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์มารดา รวมไปถึงอาจจะเกิดขึ้นได้จากกระดูกสันหลังคดโดยกำเนิดมักจะมาพร้อมกับอาการพิการแต่กำเนิดหรือโรคสมองพิการรวมไปถึงโรคกล้ามเนื้อเสื่อม และผู้ป่วยในกลุ่มอาการมาร์แฟน ซึ่งก็คือโรคระบบเนื้อเยื่อผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเอง
  • สุดท้ายคือ การเสื่อมสภาพของร่างกายตามวัย มักจะเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกระดูกสันหลังที่เปลี่ยนแปลงไป และมักจะพบได้มากขึ้นถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบหรือโรคกระดูกเสื่อม เป็นต้น