จะจ้างโรงงานผลิตครีม ทำแบรนด์ของตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรมีคำตอบ

0
6697

จะจ้างโรงงานผลิตครีม ทำแบรนด์ของตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรมีคำตอบ

ในยุคที่การตลาดออนไลน์เฟื่องฟูอย่างในปัจจุบัน นักธุรกิจหน้าใหม่เกิดขึ้นได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมหาศาลอย่างในอดีต โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ซึ่งหากใครติดตามจะพบว่า ปัจจุบันนี้นักธุรกิจหน้าใหม่สามารถมีครีมแบรนด์เป็นของตัวเองได้ ด้วยการจ้างโรงงานผลิตครีมที่รับผลิตสินค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจค้าครีมที่อยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง

เริ่มต้นจ้างโรงงานผลิตครีมแบรนด์ตัวเองได้อย่างไร

หากจะว่ากันเป็นขั้นตอนก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การวางแผนธุรกิจนั่นเอง เจ้าของแบรนด์สินค้าประเภทครีม ต้องการวางตำแหน่งสินค้าของตัวเองในตลาดอย่างไร รู้เป้าหมายจะได้กำหนดทิศทางถูก จะขายครีมชนิดไหน คุณสมบัติของครีมที่ต้องการคืออะไร ขายให้ใคร มีเงินลงทุนเท่าไหร่ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการผลิต ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. รู้ความต้องการของตัวเอง
    นำเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง ด้านเป้าหมายการตลาดในการสร้างครีม แบรนด์ของตัวเอง ลักษณะเด่นของสินค้าที่ต้องการ คุณสมบัติ คุณภาพของสินค้า กลุ่มเป้าหมายการตลาดของตัวเองคือลูกค้ากลุ่มไหน ตลอดจนเงินทุนที่มี เพื่อคาดคะเนความเป็นไปได้ในเบื้องต้นว่า ด้วยเงินทุนที่มีอยู่สามารถผลิตสินค้าในมาตรฐานที่ต้องการได้หรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปทำความตกลงกับโรงงานที่รับผลิต เพราะหากสิ่งที่คิดกับเงินลงทุนที่มี แค่คิดเองก็เป็นไปไม่ได้แล้วว่าจะมีใครรับผลิตสินค้าให้ ก็ล้มเหลวตั้งแต่ต้น ดังนั้น นักธุรกิจที่ต้องการผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง ต้องรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเอง ต้องมีการวางแผนธุรกิจคร่าวๆ ก่อน
  2. พิจารณาเลือกโรงงานที่จะจ้างผลิตสินค้า
    เมื่อรู้เราแล้ว ต่อไปคือรู้เขา การจะเลือกโรงงานผลิตจำเป็นต้องดูรายละเอียดว่า โรงงานที่จะเลือกนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ เช่น หากต้องการครีมมีคุณภาพที่เจาะจงรายละเอียด ต้องมีการวิจัยคุณสมบัติของทั้งวัตถุดิบส่วนผสมหรือไม่ หากต้องการให้มีรายละเอียดในส่วนนั้นก็จำเป็นต้องเลือกโรงงานที่มีนักวิจัยพัฒนาอย่างถูกหลักการ และต้องรู้ว่า โรงงานผลิตครีมที่สามารถทำสินค้าให้ได้อย่างที่ต้องการและถูกต้องในองค์ความรู้ ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาเช่นกัน
  3. ปรึกษาหารือก่อนทำการผลิต
    เมื่อเลือกโรงงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้แล้ว จึงนำวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการเข้าปรึกษาหารือกับนักวิจัยของโรงงานที่ผลิตสินค้า เพื่อหาจุดลงตัวทั้งในเรื่องส่วนผสม ข้อตกลงเรื่องต้นทุน รายละเอียดที่ต้องการให้โรงงานดำเนินการให้ ซึ่งหมายรวมถึงแพ็กเกจจิ้ง การขอ อย. ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่เจ้าของแบรนด์ต้องการเช่นกัน หรือจะจ้างผลิตอย่างเดียว บางเรื่องขอดำเนินการเองก็ได้

NO COMMENTS